Python’da Tanımlar, Girinti ve Yorum Satırları

Bu eğitimde Python tanımlamalarını, girintinin neden önemli olduğunu ve programlamada yorumların kullanımını öğreneceksiniz.

Python’da Tanımlar

Bir Python yorumlayıcısının yürütebileceği komutlara deyimler denir. Örneğin a = 1, bir atama ifadesidir. if, for, while vb. daha sonra tartışılacak olan diğer komut türleridir.

Çok Satırlı Tanım

Python’da, her bir ifadenin sonu yeni satır karakteriyle işaretlenir. Ancak satır devam karakteri (\) ile birden çok satıra yayılan bir ifade yazabiliriz. Örneğin:

Bu açık bir satırın devamıdır. Python’da satır devamı parantez içinde belirtilir. Parantez, süslü parantez veya köşeli parantez kullanılır. Örneğin yukarıdaki çok satırlı ifadeyi şu şekilde uygulayabiliriz:

Burada parantezler satırın devamını sağlar. Başka bir örnek:

Aşağıdaki gibi noktalı virgül kullanarak birden çok ifadeyi tek bir satıra koyabiliriz:

Python’da Girinti

C, C++ ve Java gibi programlama dillerinin çoğu bir kod bloğu tanımlamak için süslü parantez ( {} ) kullanır. Ancak Python girinti kullanır.

Bir kod bloğu (bir fonksiyonun gövdesi, döngü, vb.) girinti ile başlar ve ilk girintisiz satırla biter. Girinti miktarı size bağlıdır ancak bu blok boyunca tutarlı olmalıdır.

Genellikle girinti için dört boşluk kullanılır ve TAB kullanımı tercih edilir. İşte bir örnek.

Python’da girintiler, kodun düzgün ve temiz görünmesini sağlar. Bu, benzer ve tutarlı görünen Python programlarıyla sonuçlanır.

Satır devamında girinti yok sayılabilir ancak girinti yapmak her zaman iyi bir fikirdir. Kodu daha okunaklı hale getirir. Örneğin:

ve

ikisi de geçerlidir ve aynı şeyi yapar. Ancak önceki stil daha açıktır.

Yanlış girinti IndentationError hatasına sebep olur.

Python’da Yorum Satırı

Program yazarken yorumlar çok önemlidir. Bir programın içinde neler olup bittiğini açıklarlar. Böylece kaynak koduna bakan bir kişi onu anlamakta zorluk çekmez.

Az önce yazdığınız programın önemli ayrıntılarını bir ay içinde unutabilirsiniz. Bu yüzden bu kavramları yorum şeklinde açıklamak için zaman ayırmak her zaman verimlidir.

Python’da yorum yazmaya başlamak için hash (#) sembolünü kullanırız.

Kapsamı yeni satır karakterine kadar uzanır. Yorumlar, programcıların bir programı daha iyi anlamaları içindir. Python derleyicisi yorumları yok sayar.

Çok Satırlı Yorumlar

Birden çok satıra kadar uzanan yorumlarımız olabilir. Bunun bir yolu her satırın başında hash (#) sembolünü kullanmaktır. Örneğin:

Bunu yapmanın başka bir yolu da üçlü tırnak kullanmaktır. Tek tırnak sembolü veya çift tırnak sembolü kullanılabilir.

Bu üçlü tırnak işaretleri genellikle çok satırlı diziler için kullanılır. Ancak çok satırlı bir yorum olarak da kullanılabilirler.

Python’da Belge Dizileri

Bir doküman dizisi, dokümantasyon dizisinin kısaltmasıdır.

Python belge dizileri (belge dizeleri), bir işlevin, yöntemin, sınıfın veya modülün tanımından hemen sonra görünen değişmezlerdir.

Belge dizileri yazılırken üçlü tırnak işaretleri kullanılır. Örneğin:

Belge dizileri, bir işlevin, sınıfın veya modülün tanımından hemen sonra görünür. Bu, doküman dizilerini üçlü tırnak kullanarak çok satırlı yorumlardan ayırır..

Belge dizileri, öznitelikleri olarak nesneyle __doc__ ile ilişkilendirilir.

Böylece yukarıdaki fonksiyonun belgelerine aşağıdaki kod satırlarıyla erişebiliriz:

Çıktı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.