Python’da Sözlükler

Bu eğitimde Python sözlükleri hakkında her şeyi öğreneceksiniz; nasıl oluşturuldukları, bunlara erişilmesi, öğelerin eklenmesi, çıkarılması ve çeşitli yerleşik yöntemler.

Anahtar / Değer Çiftlerini Tutan Python Sözlükleri

Python’da sözlükler, sırasızdır (yani indeks tutmazlar). Bir sözlüğün her öğesinin bir key/value çifti vardır.

Sözlükler, anahtar bilindiğinde değerleri almak için optimize edilmiştir.


Python’da Sözlük Oluşturma

Sözlük oluşturmak, öğeleri virgülle ayrılmış süslü parantezler ({}) içine yerleştirmek kadar basittir.

Bir öğenin bir çifti olarak ifade edilen bir “key” ve bir karşılığında bir “value” vardır (anahtar:değer).

Değerler herhangi bir veri türünden olabilir ve tekrarlanabilirken, anahtarlar değişmez tipte (dize, sayı veya değişmez öğeler içeren tuple) olmalı ve benzersiz olmalıdır.

Yukarıdan da görebileceğiniz gibi, öntanımlı dict() işlevi kullanarak bir sözlük de oluşturabiliriz.


Sözlükten Değerlere Erişmek

Değerlere erişmek için diğer veri türleri ile indeksleme kullanılırken, bir sözlük keys. Tuşlar, köşeli parantez içinde [] veya get() yöntemle birlikte kullanılabilir.

Köşeli parantezleri kullanırsak [], sözlükte bir anahtar bulunmaması durumunda “KeyError” hatası ile karşılaşırız. Öte yandan, get() yönteminde anahtar bulunamazsa çıktı olarak “None” döner.


Sözlük Değerlerini Değiştirme veya Sözlüğe Eleman Ekleme

Sözlükler değişkendir. Bir atama operatörü kullanarak yeni öğeler ekleyebilir veya mevcut öğelerin değerini değiştirebiliriz.

Anahtar zaten mevcutsa, mevcut değer güncellenir. Anahtarın olmaması durumunda sözlüğe yeni bir (key: value) çifti eklenir.


Sözlükten Eleman Silme

pop() yöntemi kullanarak sözlükteki belirli bir öğeyi kaldırabiliriz . Bu yöntem istenen bir elemanı kaldırır.

Başka bir metot olan popitem(), sözlükten rastgele bir öğe çiftini kaldırmak ve döndürmek için kullanılabilir. Tüm elemanları kaldırmak için clear() metodu kullanılabilir.


Python Sözlük Yöntemleri

Bir sözlükle kullanılabilen yöntemler aşağıda tablo halinde verilmiştir. Bazıları yukarıdaki örneklerde zaten kullanılmıştır.

YöntemTanım
clear()Tüm öğeleri sözlükten kaldırır.
copy()Sözlüğün sığ bir kopyasını döndürür.
fromkeys()Verilen sözlükte değerler içinde deger parametresini içeren elemanlardan oluşan yeni bir sözlük oluşturur.
get(anahtar)Varsa anahtar değerini döndürür, yoksa çıktı olarak None verir.
items()Hem anahtar hem de değerlerin bir listesini verir.
keys()Sözlüğün anahtarlarını döndürür.
pop()Eğer varsa verilen elemanı siler yoksa KeyError oluşur.
popitem()Rasgele bir elemanı kaldırır.
setdefault()Anahtar elemanı varsa değişiklik yapmaz. Yoksa sözlüğe verilen şekilde ekleme yapar.
update()Sözlüğü, anahtar/değer çiftleriyle günceller.
values()Sözlüğün değerlerini döndürür.

Sözlük Üzerinde Döngü

Bir for döngüsü kullanarak bir sözlükteki her bir anahtarı veya değeri kullanabiliriz.


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.