Python’da Listeler

Python programlama dilindeki en önemli veri tiplerinden biri olan listeler, birçok farklı amaç için kullanılabilmektedir. Bu makalede, Python’da listeler hakkında bilmeniz gereken her şeyi öğreneceksiniz.

İçindekiler

 1. Listeler Nedir?
 2. Listelerin Özellikleri
 3. Liste Oluşturma
 4. Eleman Ekleme ve Çıkarma
 5. Liste Dilimleme
 6. Liste Yineleme ve Birleştirme
 7. Liste Sıralama
 8. Liste Arama ve Düzenleme
 9. Liste Kullanımı Örnekleri
 10. Listelerin Faydaları
 11. Listelerin Kullanım Alanları
 12. Listelerle Çalışırken Dikkat Edilmesi Gerekenler
 13. Listelerle İlgili Sıkça Sorulan Sorular
 14. Sonuç

1. Listeler Nedir?

Python programlama dilinde, birden çok veri öğesini depolamak için kullanılan veri tipi “list” olarak adlandırılır. Listeler, verilerin bir arada depolanmasını ve kolayca işlenmesini sağlar. Bu özellikleri nedeniyle, listeler sıkça kullanılan bir veri tipidir.

2. Listelerin Özellikleri

Python’da listelerin bazı özellikleri şunlardır:

 • Listeler değiştirilebilir (mutable) bir veri tipidir. Yani, bir liste oluşturduktan sonra elemanlarını değiştirebilirsiniz.
 • Liste elemanları farklı veri tiplerinde olabilir.
 • Listeler [] içinde virgülle ayrılmış elemanlar şeklinde tanımlanır.
 • Listeler sıralı bir yapıya sahiptir, yani elemanlar belirli bir sıraya göre saklanır ve erişilebilir.

3. Liste Oluşturma

Python’da bir liste oluşturmak için [] işareti kullanılır. Örneğin:

Bu şekilde bir liste oluşturulduğunda, “liste” adlı değişkenin içinde [1, 2, 3, “dört”, “beş”] şeklinde bir liste oluşur.

4. Eleman Ekleme ve Çıkarma

Python’da listeler, eleman ekleme ve çıkarma işlemleri için bazı özel fonksiyonlarla birlikte kullanılır. Bunlardan bazıları şunlardır:

 • append(): Listeye eleman eklemek için kullanılır. Örneğin:

Bu şekilde, “liste” adlı listenin sonuna 4 elemanı eklenir.

 • remove(): Listeden eleman çıkarmak için kullanılır. Örneğin:

5. Liste Dilimleme

Python’da listelerde, dilimleme (slicing) adı verilen bir işlem yapılabilir. Dilimleme, bir listenin belirli bir bölümünü almak için kullanılır. Örneğin:

Bu şekilde, “liste” adlı listenin 1. indeksinden başlayıp 3. indeksine kadar olan elemanlar, “alt_liste” adlı yeni bir liste oluşturur.

6. Liste Yineleme ve Birleştirme

Python’da listelerde yineleme (repeating) ve birleştirme (concatenation) işlemleri yapılabilir. Yineleme, bir listenin elemanlarını belirli sayıda tekrar etmek için kullanılır. Örneğin:

Bu şekilde, “liste” adlı listenin elemanları üç kez tekrar edilerek “yeni_liste” adlı yeni bir liste oluşturulur.

Birleştirme ise iki veya daha fazla listeyi tek bir liste haline getirmek için kullanılır. Örneğin:

Bu şekilde, “liste1” ve “liste2” adlı iki farklı listenin elemanları, “birlesik_liste” adlı yeni bir liste haline getirilir.

7. Liste Sıralama

Python’da listelerin elemanları, sıralama işlemi ile belirli bir düzene göre sıralanabilir. Sıralama işlemi için liste öğesi olan sort() metodu kullanılır. Örneğin:

Bu şekilde, “liste” adlı listenin elemanları küçükten büyüğe doğru sıralanır.

8. Liste Arama ve Düzenleme

Python’da listelerin elemanları, belirli bir indeks numarası ile çağırılabilir ve değiştirilebilir. Örneğin:

Bu şekilde, “liste” adlı listenin 2. elemanı (yani 3), önce ekrana yazdırılır ve daha sonra 6 ile değiştirilir.

9. Liste Kullanımı Örnekleri

Python’da listeler, birçok farklı amaç için kullanılabilir. Bazı örnekler şunlardır:

 • Bir metin içindeki kelimeleri liste halinde tutmak
 • Belirli bir özellikteki nesnelerin listesini oluşturmak (örneğin, renklerin listesi)
 • Programda kullanıcı girdilerini listelemek
 • Matematiksel işlemler yapmak için sayı listeleri oluşturmak

Özür dilerim, atladığım başlıkları ekleyeceğim.

10. Listelerin Faydaları

Listelerin kullanımının birçok faydası vardır. Bunlardan bazıları şunlardır:

 • Listeler, birden çok veri elemanını tek bir değişkende saklamamızı sağlar.
 • Listeler, elemanları sırayla sakladığı için, verilerimizin düzenli bir şekilde saklanmasını sağlar.
 • Verileri işlemek için birçok fonksiyon ve metot, listeler üzerinde kullanılabilir.

11. Listelerin Kullanım Alanları

Listeler, verilerin depolanması ve işlenmesi için yaygın olarak kullanılır. Bunun yanı sıra, listeler şu alanlarda da kullanılabilir:

 • Programlama dillerinde algoritmaların uygulanması
 • Matematiksel problemlerin çözümünde
 • Bilimsel araştırmalar ve verilerin analizinde

12. Listelerle Çalışırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Listelerle çalışırken dikkat edilmesi gereken bazı noktalar şunlardır:

 • Liste elemanlarına erişirken, indekslerin sıfırdan başladığını unutmayın.
 • Listeler, farklı veri tiplerini bir arada saklayabilir. Ancak, işlemler yapmadan önce veri tiplerinin uygunluğunu kontrol etmek önemlidir.
 • Liste boyutları büyüdükçe, liste üzerinde yapılan işlemler zaman açısından daha maliyetli hale gelir. Büyük veri kümelerinde, performans sorunlarına neden olabilir.

13. Sıkça Sorulan Sorular

1. Python’da liste oluşturmanın farklı yolları nelerdir?

Python’da liste oluşturmanın en yaygın yolu, köşeli parantezler arasına elemanların yazılmasıdır. Örneğin:

Ayrıca, liste() fonksiyonu da kullanılabilir. Örneğin:

2. Bir listeden eleman silmek için hangi yöntemler kullanılabilir?

Python’da bir listeden eleman silmek için, remove() veya pop() metotları kullanılabilir. remove() metodu, belirli bir elemanın silinmesi için kullanılır. pop() metodu ise, belirli bir indeksteki elemanın silinmesi için kullanılır.

3. Liste dilimleme işlemi nedir?

Liste dilimleme, bir listenin belirli bir bölümünün alınması için kullanılan bir işlemdir. Dilimleme işlemi, köşeli parantezler içinde başlangıç ve bitiş indeksleri belirtilerek yapılır. Örneğin:

Bu şekilde, “liste” adlı listenin 1. indeksinden başlayıp 3. indeksine kadar olan elemanlar, “alt_liste” adlı yeni bir liste oluşturur.

4. Python’da listelerin elemanları nasıl sıralanır?

Python’da listelerin elemanları, sort() metodu kullanılarak belirli bir düzene göre sıralanabilir. sort() metodu, bir listeyi doğrudan değiştirir. sorted() fonksiyonu ise, bir listeyi sıralanmış bir şekilde döndürür. Örneğin:

Bu şekilde, “liste” adlı listenin elemanları küçükten büyüğe doğru sıralanır. sorted() fonksiyonu ise şu şekilde kullanılabilir:

Bu şekilde, “liste” adlı listenin elemanları küçükten büyüğe doğru sıralanarak “siralı_liste” adlı yeni bir liste oluşturulur.

5. Python’da bir listedeki elemanlar nasıl birleştirilir?

Python’da bir listedeki elemanlar, join() metodu kullanılarak birleştirilebilir. join() metodu, bir dizeyi liste elemanlarıyla birleştirir. Örneğin:

Bu şekilde, “liste” adlı listenin elemanları arasına boşluk karakteri eklenerek “birlesik_dize” adlı birleştirilmiş bir dize oluşturulur.

6. Python’da listelerin indeksleri nasıl kullanılır?

Python’da listelerin indeksleri, köşeli parantezler içinde belirtilerek kullanılır. Örneğin:

Bu şekilde, “liste” adlı listenin 0. indeksindeki eleman ekrana yazdırılır.

7. Python’da bir listedeki elemanların sayısı nasıl hesaplanır?

Python’da bir listedeki elemanların sayısı, len() fonksiyonu kullanılarak hesaplanabilir. Örneğin:

8. Bir listedeki en büyük sayıyı nasıl bulabilirim?

Python’da bir listedeki en büyük sayıyı bulmak için, max() fonksiyonu kullanılabilir. Örneğin:

Bu şekilde, “liste” adlı listenin en büyük elemanı “en_buyuk” adlı değişkene atanır.

9. Python’da bir listedeki elemanlar nasıl ters çevrilir?

Python’da bir listedeki elemanlar, reverse() metodu kullanılarak ters çevrilebilir. Örneğin:

Bu şekilde, “liste” adlı listenin elemanları ters çevrilir.

10. Python’da bir listedeki elemanların toplamı nasıl hesaplanır?

Python’da bir listedeki elemanların toplamı, sum() fonksiyonu kullanılarak hesaplanabilir. Örneğin:

Bu şekilde, “liste” adlı listenin elemanları toplanarak “toplam” adlı değişkene atanır.

14. Sonuç

Bu yazıda, Python programlama dilinde listelerin nasıl kullanıldığına dair genel bir anlatım yapılmıştır. Python’da listeler, programlama dilinde en sık kullanılan veri yapılarından biridir ve birçok farklı amaç için kullanılabilir. Liste oluşturma, eleman ekleme, eleman silme, dilimleme, yineleme ve birleştirme, sıralama, arama ve düzenleme işlemleri, Python listeleriyle yapılabilecek bazı işlemler arasındadır.

Python Liste Yöntemleri

Python, listelerle çalışmayı gerçekten kolaylaştıran birçok kullanışlı liste yöntemine sahiptir. İşte yaygın olarak kullanılan liste yöntemlerinden bazıları.

YöntemlerAçıklamalar
append()Listenin sonuna bir eleman ekler
extend()Bir listenin tüm öğelerini başka bir listeye ekler
insert()Tanımlanan indekse bir öğe ekler
remove()Listeden bir öğeyi kaldırır
pop()Verilen indeksteki bir öğeyi kaldırır
clear()Tüm öğeleri listeden kaldırır
index()İlk eşleşen öğenin indeksini döndürür
count()İletilen öğenin sayısını döndürür
sort()Artan düzende öğeleri sıralar
inverse()Listedeki öğelerin sırasını tersine çevir
copy()Listenin sığ bir kopyasını döndürür

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir