Python’da Listeler

Bu öğreticide, Python listeleri hakkında her şeyi öğreneceğiz: liste oluşturma, liste öğelerini değiştirme, öğeleri kaldırma ve örnekler yardımıyla diğer liste işlemleri.

Python listeleri, aynı anda birden fazla öğeyle çalışmamıza izin veren en çok yönlü veri türlerinden biridir. Örneğin,


Python’da Liste Oluşturma

Python’da, elemanlar virgülle ayrılmış köşeli parantezler içine yerleştirilerek bir liste oluşturulur .

Bir liste herhangi bir sayıda öğeye sahip olabilir ve bunlar farklı türlerde olabilir (tamsayı, ondalıklı, liste, sözlük vb).

Bir liste, öğe olarak başka bir listeye de sahip olabilir. Buna iç içe liste denir.


Liste Öğelerine Erişim

Bir listenin öğelerine erişmenin çeşitli yolları vardır.

Liste Dizini

Listedeki bir öğeye erişmek için dizin operatörünü yani köşeli parantezleri kullanabiliriz . Python’da indeksler 0’dan başlar. Yani 5 elemanlı bir liste 0’dan 4’e kadar bir indekse sahip olacaktır.

Bunların dışındaki dizinlere erişmeye çalışmak, IndexError hatasını meydana getirir. Dizin bir tamsayı olmalıdır. Float veya diğer türleri kullanamayız. Kullanılması durumunda TypeError meydana gelir.

İç içe listeler, iç içe dizin oluşturma kullanılarak erişilir.


Negatif İndeksleme

Python, dizileri için negatif indekslemeye izin verir. -1 dizini son öğeye, -2 ikinci son öğeye vb.

Python’da liste indeksleme

Python’da Liste Dilimleme

Dilimleme operatörünü kullanarak bir listedeki bir dizi öğeye erişebiliriz :

Not: Listeleri dilimlediğimizde, başlangıç ​​indeksi dahildir ancak bitiş indeksi dahil değildir. Örneğin, listem[2:5] dilimlemesinde 2, 3 ve 4 indeksleri dahil ancak 5 indeksi dahil olmayan bir liste döndürür.


Listeye Öğe Ekle/ Listede Eleman Değiştirme

Listeler değişkendir yani öğeleri string veya Tuple’dan farklı olarak değiştirilebilir .

Bir öğeyi veya bir dizi öğeyi değiştirmek için atama operatörünü (=) kullanabiliriz .

append() metodunu kullanarak bir listeye bir öğe veya extend() yöntemi kullanarak birkaç öğe ekleyebiliriz. İki ekleme de sona yapılır.

+Operatörü iki listeyi birleştirmek için de kullanabiliriz . Buna birleştirme de denir.

Operatör, verilen *sayıda bir listeyi tekrarlar.

Ayrıca, yöntemi kullanarak bir öğeyi istenen bir yere insert()ekleyebilir veya birden fazla öğeyi boş bir liste dilimine sıkıştırarak ekleyebiliriz.


Liste Öğelerini Silme

Python del deyimini kullanarak bir listeden bir veya daha fazla öğeyi silebiliriz . Hatta listeyi tamamen silebilir.

Bir öğeyi indeks belirterek listeden silmek için pop(), elemanın kendisini belirtmek için remove() kullanabiliriz .

İndeks belirtilmezse, pop() son öğeyi kaldırır. Bu listeleri yığınlar (ilk giren, son çıkar veri yapısı) olarak uygulamamıza yardımcı olur.

Tüm listeyi boşaltmamız gerekirse, clear() yöntemi kullanabiliriz.

Son olarak, bir öğe dilimine boş bir liste atayarak listedeki öğeleri de silebiliriz.


Python Liste Yöntemleri

Python, listelerle çalışmayı gerçekten kolaylaştıran birçok kullanışlı liste yöntemine sahiptir. İşte yaygın olarak kullanılan liste yöntemlerinden bazıları.

yöntemlerAçıklamalar
append()Listenin sonuna bir eleman ekler
extend()Bir listenin tüm öğelerini başka bir listeye ekler
insert()Tanımlanan indekse bir öğe ekler
remove()Listeden bir öğeyi kaldırır
pop()Verilen indeksteki bir öğeyi kaldırır
clear()Tüm öğeleri listeden kaldırır
index()İlk eşleşen öğenin indeksini döndürür
count()İletilen öğenin sayısını döndürür
sort()Artan düzende öğeleri sıralar
inverse()Listedeki öğelerin sırasını tersine çevir
copy()Listenin sığ bir kopyasını döndürür

Liste Anlama: Liste Oluşturmanın Yolları

Bir liste, köşeli parantez içindeki for dögüsü ile oluşabilir.

2’nin 10 kadar kuvvetini alarak oluşturulan listeye bir örnek:

Bu kod şuna eşdeğerdir:


Python’da Diğer Liste İşlemleri

Listelerde Üyelik Testi

“in” anahtar kelimesini kullanarak bir öğenin listede olup olmadığını test edebiliriz.


Bir Liste İçinde Yineleme

Bir for döngüsü kullanarak bir listedeki her bir öğeyi sırayla çağırabiliriz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.