Python’da Değişkenler, Sabitler ve Değişmezler

Python programlama dilinde, değişkenler, sabitler ve değişmezler, veri tiplerine bağlı olarak kullanılır. Bu yazıda, Python’da değişkenlerin nasıl tanımlandığı, sabitlerin nasıl oluşturulduğu ve değişmezlerin ne olduğu incelenecektir. Ayrıca, Python’da veri tiplerinin nasıl belirlendiği ve kullanıldığı da ele alınacaktır.

İçindekiler

 1. Değişkenlerin Tanımlanması
 2. Değişkenlerin Kullanımı
 3. Sabitlerin Oluşturulması
 4. Değişmezlerin Tanımlanması
 5. Veri Tiplerinin Belirlenmesi
 6. Veri Tiplerinin Kullanımı
 7. Python’da Değişkenlerin Avantajları
 8. Örnek Uygulamalar
 9. Sonuç
 10. Sıkça Sorulan Sorular

1. Değişkenlerin Tanımlanması

Python’da bir değişkenin tanımlanması, değişkenin adının belirlenmesi ve değerinin atanması ile gerçekleştirilir. Değişken adı, sayı, harf ve alt çizgi (_) karakterlerinden oluşabilir ve sayı ile başlayamaz. Örneğin:

Bu örnekte, x adında bir değişken tanımlanmış ve 5 değeri atanmıştır. Aynı şekilde, farklı bir değer atayarak değişkenin değeri güncellenebilir. Örneğin:

Bu durumda, x’in değeri 10 olarak güncellenecektir.

2. Değişkenlerin Kullanımı

Python’da değişkenler, çeşitli hesaplamalarda ve programların farklı bölümlerinde kullanılır. Örneğin, aşağıdaki gibi bir hesaplama yapmak için değişkenler kullanılabilir:

Bu örnekte, x ve y değişkenleri tanımlanmış ve z değişkeni, x ve y değişkenlerinin toplamı olarak belirlenmiştir. Sonuç olarak, ekrana 15 yazdırılır.

3. Sabitlerin Oluşturulması

Python’da sabitler, değişmeyen değerlerdir. Sabitler, genellikle büyük harfle yazılır ve değişkenlerden farklı olarak, değerleri atanır ve daha sonra değiştirilemez. Örneğin:

Bu örnekte, PI sabiti tanımlanmış ve değeri atanmıştır. PI sabiti olduğu için, bu değer daha sonra değiştirilemez. Sabitler genellikle matematiksel veya bilimsel hesaplamalarda kullanılır.

4. Değişmezlerin Tanımlanması

Python’da değişmezler, değiştirilemeyen veri tipleridir. Bu veri tipleri, bir kez oluşturulduktan sonra, değerleri değiştirilemez. Değişmez veri tipleri arasında sayılar, karakter dizileri ve tuple’lar bulunur.

Örneğin, aşağıdaki örnek, tuple veri tipinin nasıl oluşturulduğunu göstermektedir:

Bu örnekte, my_tuple adında bir tuple veri tipi tanımlanmış ve içinde 1, 2 ve 3 sayıları bulunmaktadır. Bu veri tipinin içeriği daha sonra değiştirilemez.

5. Veri Tiplerinin Belirlenmesi

Python’da veri tipleri, bir değişkenin veya sabitlerin ne tür bir veri içereceğini belirlemek için kullanılır. Veri tipleri, int, float, str, tuple, list ve dictionary gibi farklı türlerde olabilir.

Örneğin, aşağıdaki örnekte, veri tipi belirtilmemiş bir değişken tanımlanmıştır:

Bu örnekte, Python otomatik olarak değişkenin veri tipini int olarak belirleyecektir. Ancak, aşağıdaki gibi bir veri tipi de belirtilebilir:

Bu örnekte, my_variable adlı değişkene, float veri tipinde bir değer atanmıştır.

6. Veri Tiplerinin Kullanımı

Python’da veri tipleri, programlama dili tarafından sunulan birçok farklı fonksiyonun ve özelliğin kullanımına olanak sağlar. Örneğin, aşağıdaki örnekte, bir string veri tipi kullanılarak bir mesaj oluşturulmuştur:

Bu örnekte, my_string adında bir string veri tipi tanımlanmış ve “Merhaba, nasılsın?” mesajı atanmıştır.

7. Python’da Değişkenlerin Avantajları

Python’da değişkenlerin kullanımı, programlama dili kullanıcılarına birçok avantaj sağlar. Bunlar arasında daha okunaklı kodlar, daha hızlı programlama ve daha az hata yapma riski bulunur. Değişkenler ayrıca, verilerin daha iyi saklanmasını ve yönetilmesini sağlar.

8. Örnek Uygulamalar

Python’da değişkenlerin kullanımı, birçok farklı uygulama için idealdir. Örneğin, aşağıdaki örneklerde, değişkenlerin nasıl kullanılabileceği gösterilmektedir:

8.1. Basit Bir Hesap Makinesi Uygulaması

Bu örnekte, kullanıcıdan iki sayı alınır ve bu sayılar toplanır, çıkarılır, çarpılır ve bölünür. Sonuçlar ekrana yazdırılır.

8.2. Faktöriyel Hesaplama Uygulaması

Bu örnekte, kullanıcıdan bir sayı alınır ve bu sayının faktöriyeli hesaplanır. Sonuç ekrana yazdırılır.

9. Sonuç

Python’da değişkenler, sabitler ve değişmezler, programlama dilinin temel yapı taşlarıdır. Değişkenler, programcıların verileri depolamasına ve yönetmesine olanak tanırken, sabitler programlar arasında tutarlılık sağlar. Değişmezler ise, bir kez oluşturulduktan sonra değerlerinin değiştirilemez olduğu için özellikle matematiksel ve bilimsel hesaplamalarda kullanılır. Bu makalede, Python’da değişkenler, sabitler ve değişmezlerin nasıl tanımlandığı ve kullanıldığı öğrendik.

10. Sık Sorulan Sorular

 1. Değişkenler, sabitler ve değişmezler arasındaki fark nedir?
 • Değişkenler, programcıların verileri depolamasına ve yönetmesine olanak tanırken, sabitler programlar arasında tutarlılık sağlar. Değişmezler ise, bir kez oluşturulduktan sonra değerlerinin değiştirilemez olduğu için özellikle matematiksel ve bilimsel hesaplamalarda kullanılır.
 1. Hangi veri tipleri değişmezdir?
 • Tuple, string ve sayılar değişmez veri tipleridir.
 1. Python’da değişken tanımlamak için hangi anahtar kelime kullanılır?
 • “def” anahtar kelimesi fonksiyon tanımlamak için kullanılırken, “var” veya “let” gibi anahtar kelimeler değişken tanımlamak için kullanılır.
 1. Değişkenlerin avantajları nelerdir?
 • Değişkenler, daha okunaklı kodlar, daha hızlı programlama ve daha az hata yapma riski gibi avantajlar sağlar. Ayrıca, verilerin daha iyi saklanmasını ve yönetilmesini sağlar.
 1. Hangi uygulamalarda değişkenler kullanılabilir?
 • Değişkenler, bir hesap makinesi programı yazarken hesaplamalar yapmak veya bir oyun programı yazarken oyuncuların puanlarını ve diğer özelliklerini takip etmek gibi birçok farklı uygulama için kullanılabilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir