Python Veri Yapıları: Tip Dönüşümü

Bu makalede, tür dönüştürme ve tür dönüştürmenin kullanımları hakkında bilgi edineceksiniz.

Python’da tip dönüşümlerini öğrenmeden önce Python veri türleri hakkında bilgi sahibi olmalısınız  .


Tür Dönüştürme

Bir veri türünün (tamsayı, dize, ondalıklı sayı vb.) değerini başka bir veri türüne dönüştürme işlemine tür dönüştürme denir. Python’un iki çeşit tür dönüşümü vardır.

  1. Örtülü Tür Dönüşümü
  2. Açık Tip Dönüşüm

Örtülü Tür Dönüşümü

Örtülü tür dönüştürmede Python, bir veri türünü otomatik olarak başka bir veri türüne dönüştürür. Bu işlem herhangi bir kullanıcı işlemine ihtiyaç duymaz.

Python’un veri kaybını önlemek için düşük veri türünün (tamsayı) daha yüksek veri türüne (ondalıklı sayı) dönüştürülmesini desteklediği bir örnek görelim.

Örnek 1: Tamsayıyı kayan sayıya dönüştürme

Yukarıdaki programı çalıştırdığımızda çıktısı şu şekilde olacaktır:


Şimdi bir dize ve bir tamsayı eklemeyi deneyelim ve Python’un bununla nasıl başa çıktığını görelim.

Örnek 2: string(yüksek) veri tipi ve tamsayı(alt) veri tipinin eklenmesi

Yukarıdaki programı çalıştırdığımızda çıktısı şu şekilde olacaktır:


Açık Tip Dönüşüm

Açık Tür Dönüşümünde, kullanıcılar bir nesnenin veri türünü gerekli veri türüne dönüştürür. Açık tür dönüştürme gerçekleştirmek için int(), float(), str() vb gibi önceden tanımlanmış işlevleri kullanırız .

Kullanıcı nesnelerin veri türünü yayınladığı (değiştirdiği) için bu tür dönüştürmeye typecasting de denir.

sözdizimi:

Tip tahmini, ifadeye gerekli veri tipi işlevi atanarak yapılabilir.


Örnek 3: Açık dönüştürme kullanılarak dize ve tamsayı eklenmesi

Yukarıdaki programı çalıştırdığımızda çıktısı şu şekilde olacaktır:


Hatırlanması Gereken Önemli Noktalar

  1. Tür Dönüştürme, nesnenin bir veri türünden başka bir veri türüne dönüştürülmesidir.
  2. Örtülü Tür Dönüşümü, Python yorumlayıcısı tarafından otomatik olarak gerçekleştirilir.
  3. Python, Örtülü Tür Dönüşümünde veri kaybını önler.
  4. Açık Tip Dönüştürme, Tip Dökümü olarak da adlandırılır, nesnelerin veri tipleri, kullanıcı tarafından önceden tanımlanmış fonksiyonlar kullanılarak dönüştürülür.
  5. Açık Tip Dönüştürme’de, nesneyi belirli bir veri türüne zorladığımızda veri kaybı meydana gelebilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir