Python Koşul İfadeleri

Bu makalede, bir Python programında, if..else ifadesinin farklı biçimlerini kullanarak kararlar oluşturmayı öğreneceksiniz.

Python’da if…else ifadesi nedir?

Yalnızca belirli bir koşul yerine getirildiğinde bir kodu yürütmek istediğimizde karar verme gereklidir.

İfade if…elif…else, karar vermek için Python’da kullanılır.

Python if İfadesi Sözdizimi

Burada program, test expressionyalnızca test ifadesi ise ifadeleri değerlendirir ve yürütür True.

Test ifadesi ise False, ifade(ler) yürütülmez.

Python’da, ififadenin gövdesi girinti ile belirtilir. Gövde bir girinti ile başlar ve girintisiz ilk satır sonu gösterir.

Python, sıfır olmayan değerleri TrueNoneve 0olarak yorumlanır False.

Python if Bildirimi Akış Şeması

Python programlamasında if ifadesinin akış şeması
Python programlamasında if ifadesinin akış şeması

Örnek: Python if İfadesi

Programı çalıştırdığınızda çıktısı şöyle olacaktır:

Yukarıdaki örnekte, num > 0test ifadesidir.

gövdesi ifyalnızca bu, olarak değerlendirilirse yürütülür True.

değişken ne zamansayı3’e eşittir, test ifadesi doğrudur ve gövdesi içindeki ifadeler ifyürütülür.

değişken isesayı-1’e eşittir, test ifadesi yanlıştır ve body içindeki ifadeler ifatlanır.

İfade bloğun print()dışında kalıyor (girintisiz). ifBu nedenle, test ifadesinden bağımsız olarak yürütülür.


Python if…else İfadesi

if…else sözdizimi

İfade , yalnızca test koşulu olduğunda gövdesini if..elsedeğerlendirir ve yürütür .test expressionifTrue

Koşul ise False, gövdesi elseyürütülür. Girinti blokları ayırmak için kullanılır.

Python if..else Akış Şeması

Python Programlamada if...else ifadesinin akış şeması
Python’da if…else ifadesinin akış şeması

if…else örneği

Çıktı

Yukarıdaki örnekte, ne zamansayı3’e eşittir, test ifadesi doğrudur ve gövdesi ifyürütülür ve bodyelse atlanır.

Eğersayı-5’e eşittir, test ifadesi yanlıştır ve gövdesi elseyürütülür ve gövdesi ifatlanır.

Eğersayı0’a eşittir, test ifadesi doğrudur ve body of ifyürütülür ve bodyelse atlanır.


Python if…elif…else İfadesi

if…elif…else sözdizimi

else if’nin elifkısaltmasıdır. Birden fazla ifadeyi kontrol etmemizi sağlar.

için koşul ifise False, sonraki elifbloğun durumunu kontrol eder ve bu şekilde devam eder.

Tüm koşullar Falsegeçerliyse, else öğesinin gövdesi yürütülür.

Birkaç blok arasından sadece bir blok if...elif...else, duruma göre yürütülür.

Blokta ifsadece bir elseblok olabilir. Ancak birden fazla elifbloğu olabilir.

if…elif…else akış şeması

Python programlamasında if...elif...else akış şeması
Python’da if…elif…else ifadesinin akış şeması

if…elif…else örneği

Değişken olduğundasayıolumlu,pozitif sayıyazdırılır.

Eğersayı0’a eşittir,Sıfıryazdırılır.

Eğersayınegatif,negatif sayıyazdırılır.


Python İç içe if ifadeleri

Başka bir if...elif...elseifadenin içinde bir if...elif...elseifadeye sahip olabiliriz. Buna bilgisayar programcılığında yuvalama denir.

Bu ifadelerin herhangi bir sayısı birbirinin içine yerleştirilebilir. Girinti, yuvalama düzeyini anlamanın tek yoludur. Kafa karıştırıcı olabilirler, bu nedenle gerekmedikçe kaçınılmalıdır.

Python Yuvalanmış ise Örnek

çıkış 1

Çıkış 2

çıkış 3

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir