Python Dersleri

Python for Döngüsü

Bu makalede, for döngüsünün farklı varyasyonlarını kullanarak bir dizi öğe üzerinde yineleme yapmayı öğreneceksiniz.

Python’da for döngüsü nedir?

Python’daki for döngüsü, bir dizi (list , tuple , string) veya diğer yinelenebilir nesneler üzerinde yineleme yapmak için kullanılır.

for Döngüsü için Sözdizimi:

Burada, “eleman” her yinelemede dizi içindeki öğenin değerini alan değişkendir.

Dizideki son öğeye ulaşana kadar döngü devam eder. for döngüsünün gövdesi, girinti kullanılarak kodun geri kalanından ayrılır.

For Dögüsü Akış Şeması:

For Dögüsü Akış Şeması
For Dögüsü Akış Şeması

Örnek: Döngü için Python

Programı çalıştırdığınızda çıktısı şöyle olacaktır:


Python’da range() Fonksiyonu

range() fonksiyonu kullanarak bir dizi sayı üretebiliriz . range(10), 0’dan 9’a kadar (10 sayı) sayılar üretecektir.

Başlangıç, bitiş ve atlama aralığı da olarak tanımlayabiliriz range(baslangic, bitis,atlama_araligi). Fonksiyonda atlama_araligi girilmezse varsayılan olarak 1’dir.

Range fonksiyonu tüm değerleri bellekte saklamaz çünkü bellek açısından verimsiz olurdu. Başlangıç, bitiş ve atlama aralığını hatırlar. Böylece çalışırken sadece bir sonraki adıma odaklanır.

Bu işlevi tüm öğelerin çıktısını almaya zorlamak için list() fonksiyonunu kullanabiliriz.

Aşağıdaki örnek bunu netleştirecektir.

Çıktı

Bir sayı dizisini yinelemek için range() fonksiyonunu döngülerde kullanabiliriz. Örneğin:

Çıktı


else ile for Döngüsü Kullanımı

Bir for döngüsü isteğe bağlı bir else bloğuna da sahip olabilir. Döngü tamamlandıktan sonra else bloğu bir kez çalışır.

Bir for döngüsünü durdurmak için break komutu kullanılabilir. Bu gibi durumlarda kalan adımlar çalışmaz ve göz ardı edilir.

Bu nedenle, herhangi bir kesinti olmazsa for döngüsünün else kısmı çalışır.

İşte bunu göstermek için bir örnek.

Programı çalıştırdığınızda çıktısı şöyle olacaktır:

Döngü tamamlandıktan sonra else bloğu çalıştı ve istediğimiz metni yazdı.

break ile for Döngüsü Kullanımı

break ve for döngüsünü bir arada kullandığımız bir örnek yapalım:

Çıktı:

Burada dikkat edilmesi gereken nokta son sırada bulunan “Fatih” isimli öğrencinin adının break komutundan dolayı yazılmamasıdır.

break ve else Komutlarının for Döngüsü ile Kullanımı

Çıktı:

Burada dikkat edilmesi gereken nokta break komutu dolayısıyla for döngüsü tamamlanamadığı için else bloğu da çalışmamıştır. Aranan öğrenci adını listede bulunmayan bir isim seçersek break komutu çalışmadığı için else bloğu devreye girecektir:

Çıktı:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir