Python Anahtar Kelimeler ve Tanımlayıcılar

Bu makalede anahtar kelimeler ve tanımlayıcılar (değişkenlere verilen adlar, fonksiyonlar vb.) hakkında bilgi edineceksiniz.

Python’da Anahtar Kelimeler

Anahtar kelimeler Python’da ayrılmış kelimelerdir.

Anahtar kelimeyi değişken adı, fonksiyon adı veya başka bir değişken olarak kullanamayız. Anahtar keliemeler Python dilinin sözdizimini ve yapısını tanımlamak için kullanılırlar.

Python’da anahtar kelimeler büyük/küçük harf duyarlıdır. Python 3.10.4’te 35 tane anahtar kelime vardır. Bu sayı zaman içinde değişebilir. TrueFalse ve None dışındaki tüm anahtar kelimeler küçük harflidir ve oldukları gibi yazılmalıdır. Tüm anahtar kelimelerin listesi aşağıda verilmiştir.

Falseawaitelseimportpass
Nonebreakexceptinraise
Trueclassfinallyisreturn
andcontinueforlambdatry
asdeffromnonlocalwhile
assertdelglobalnotwith
asyncelififoryield
Python Anahtar Kelimeleri

Tüm anahtar kelimelere aynı anda bakmak ve ne anlama geldiklerini anlamaya çalışmak bunaltıcı olabilir.

Python’da Tanımlayıcılar

Tanımlayıcı; sınıf, fonksiyon, değişken vb. varlıklara verilen addır. Bir varlığı diğerinden ayırmaya yardımcı olur.

Tanımlayıcı yazma kuralları:

  1. Tanımlayıcılar, küçük harf (a’dan z’ye), büyük harf (A’dan Z’ye), rakamlardan (0 ila 9) veya alt çizgiden oluşan bir kombinasyon olabilir.
  2. Bir tanımlayıcı bir rakamla başlayamaz.
  3. Anahtar kelimeler tanımlayıcı olarak kullanılamaz.
  4. Alttan tire hariç özel semboller kullanamayız.
  5. Bir tanımlayıcı herhangi bir uzunlukta olabilir.

Ek bilgi:

Python büyük/küçük harfe duyarlı bir dildir. Tanımlayıcılara her zaman anlamlı bir ad verin. c=10 geçerli bir isim olsa da count=10 yazmak daha mantıklı olacaktır. Uzun bir aradan sonra kodunuza baktığınızda neyi temsil ettiğini anlamak daha kolay olacaktır. bu_bir_degiskendir gibi alttan tire kullanılarak birden çok kelime ayrılabilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.