Python Anahtar Kelimeler ve Tanımlayıcılar

Python, popüler bir programlama dili olarak, başarılı bir şekilde kullanılmakta ve sürekli olarak gelişmektedir. Python dilinde anahtar kelimeler ve tanımlayıcılar, programlama işlemlerinde büyük bir önem taşır. Bu makalede, Python programlama dilindeki anahtar kelimeler ve tanımlayıcıların ne olduğunu, nasıl kullanıldığını ve programlama sürecindeki önemlerini detaylı bir şekilde ele alacağız.

İçerik Tablosu

 1. Giriş
 2. Anahtar Kelimelerin Tanımı
 3. Tanımlayıcıların Tanımı
 4. Python’daki Anahtar Kelimeler
  • İfadeler ve İşlemler
  • Kontrol Akışı
  • Fonksiyonlar ve Sınıflar
 5. Python’daki Tanımlayıcılar
  • Değişkenler
  • Fonksiyonlar
  • Sınıflar
 6. Anahtar Kelimeler ve Tanımlayıcılar Arasındaki Farklar
 7. Özet
 8. Sıkça Sorulan Sorular

1. Giriş

Python, popülerliği ve basitliği nedeniyle birçok kişi tarafından tercih edilen bir programlama dilidir. Python dilinde anahtar kelimeler ve tanımlayıcılar, programlama sürecinde önemli bir role sahiptir. Bu makalede, Python programlama dilindeki anahtar kelimeler ve tanımlayıcıların ne olduğunu, nasıl kullanıldığını ve aralarındaki farkları inceleyeceğiz.

2. Anahtar Kelimelerin Tanımı

Bir programlama dilinde anahtar kelimeler, programın çalışması için önceden tanımlanmış olan özel sözcüklerdir. Bu kelimeler, programcıların bu kelimeleri kullanarak programlama sürecini daha da kolaylaştırmasına yardımcı olur. Python dilinde anahtar kelimeler, büyük harflerle yazılır ve bu kelimeler, her zaman belirli bir işlevi yerine getirir.

3. Tanımlayıcıların Tanımı

Tanımlayıcılar, programlama dillerinde, değişkenler, fonksiyonlar ve sınıflar gibi program elemanlarını tanımlamak için kullanılan özel sözcüklerdir. Bu tanımlayıcılar, Python programlama sürecinde, programın çeşitli elemanlarını tanımlamak için kullanılır. Python dilinde tanımlayıcılar, küçük harflerle yazılır ve bu tanımlayıcılar, programcıların kodlarını daha anlaşılır hale getirmelerine yardımcı olur.

4. Python’daki Anahtar Kelimeler

Python programlama dilinde, anahtar kelimeler, programlama sürecinde önemli bir role sahiptir. Bu anahtar kelimeler, Python programlama dilindeki çeşitli işlemleri tanımlamak için

kullanılır. Bu anahtar kelimeler, genellikle birçok programlama dilinde kullanılan anahtar kelimelerle aynıdır. Python programlama dilindeki anahtar kelimeler, üç farklı kategoride incelenebilir:

İfadeler ve İşlemler

Python dilindeki anahtar kelimeler arasında, ifadeler ve işlemler için kullanılan anahtar kelimeler de bulunur. Bu anahtar kelimeler, programlama sürecinde, değişkenleri tanımlamak, işlemler yapmak ve ifadeleri kullanmak için kullanılır. Bu anahtar kelimeler arasında and, or, not, in, is, lambda, True, False, None, yield gibi kelimeler bulunur.

Kontrol Akışı

Python programlama dilindeki anahtar kelimeler arasında, kontrol akışını belirlemek için kullanılan anahtar kelimeler de bulunur. Bu anahtar kelimeler, programlama sürecinde, koşullu ifadeleri belirlemek, döngüleri oluşturmak ve programın akışını kontrol etmek için kullanılır. Bu anahtar kelimeler arasında if, else, elif, while, for, break, continue, return gibi kelimeler bulunur.

Fonksiyonlar ve Sınıflar

Python programlama dilindeki anahtar kelimeler arasında, fonksiyonlar ve sınıflar için kullanılan anahtar kelimeler de bulunur. Bu anahtar kelimeler, programlama sürecinde, fonksiyonları tanımlamak, sınıfları oluşturmak ve programın çeşitli elemanlarını tanımlamak için kullanılır. Bu anahtar kelimeler arasında def, class, global, nonlocal gibi kelimeler bulunur.

5. Python’daki Tanımlayıcılar

Python programlama dilindeki tanımlayıcılar, değişkenler, fonksiyonlar ve sınıflar gibi program elemanlarını tanımlamak için kullanılır. Python dilinde tanımlayıcılar, küçük harflerle yazılır ve bu tanımlayıcılar, programcıların kodlarını daha anlaşılır hale getirmelerine yardımcı olur. Python dilindeki tanımlayıcılar şu şekildedir:

Değişkenler

Python programlama dilinde, değişkenler için tanımlayıcılar kullanılır. Değişkenler, programlama sürecinde, veri saklamak için kullanılır. Python dilinde değişken tanımlamak için, variable_name = value formatı kullanılır.

Fonksiyonlar

Python programlama dilinde, fonksiyonlar için tanımlayıcılar kullanılır. Fonksiyonlar, programlama sürecinde, belirli bir işlevi yerine getirmek için kullanılır. Python dilinde fonksiyon tanımlamak için, def function_name(parameters): formatı kullanılır.

Sınıflar

Python programlama dilinde, sınıflar için tanımlayıcılar kullanılır. Sınıflar, programlama sürecinde, belirli bir nesne türünü oluşturmak için kullanılır. Python dilinde sınıf tanımlamak için, class Class_Name: formatı kullanılır.

Modüller ve Paketler

Python programlama dilinde, modüller ve paketler için tanımlayıcılar kullanılır. Modüller, programlama sürecinde, işlevleri ve sınıfları içeren bir dosya olarak kullanılır. Paketler ise, programlama sürecinde, modülleri bir araya getirerek daha büyük bir yapı oluşturmak için kullanılır. Python dilinde modül ve paket tanımlamak için, import module_name veya from module_name import function_name gibi formatlar kullanılır.

6. Python Anahtar Kelimelerinin Önemi

Python programlama dilindeki anahtar kelimeler, programlama sürecinde çok önemli bir role sahiptir. Bu anahtar kelimeler, programcıların programlarını daha anlaşılır hale getirmelerine yardımcı olur ve aynı zamanda programlama sürecindeki işlemleri daha kolay ve hızlı bir şekilde gerçekleştirmelerine olanak tanır. Ayrıca, Python dilindeki anahtar kelimeler, Python kodlarına özgüdür ve bu nedenle, Python dilinde yazılmış olan programlar, diğer programlama dillerine göre daha anlaşılır ve okunaklıdır.

7. Sonuç

Python programlama dilindeki anahtar kelimeler ve tanımlayıcılar, programlama sürecinde çok önemli bir role sahiptir. Bu anahtar kelimeler ve tanımlayıcılar, programcıların programlarını daha anlaşılır hale getirmelerine yardımcı olur ve aynı zamanda programlama sürecindeki işlemleri daha kolay ve hızlı bir şekilde gerçekleştirmelerine olanak tanır. Python dilindeki anahtar kelimeler ve tanımlayıcılar hakkında bilgi sahibi olmak, Python programlama dilini öğrenmek isteyenler için temel bir gerekliliktir.

Sıkça Sorulan Sorular

 1. Python dilinde kaç adet anahtar kelime vardır?
 • Python dilinde 35 adet anahtar kelime vardır.
 1. Python programlama dilinde tanımlayıcılar hangi amaçla kullanılır?
 • Python programlama dilinde tanımlayıcılar, değişkenler, fonksiyonlar ve sınıflar gibi program elemanlarını tanımlamak için kullanılır.
 1. Python dilindeki anahtar kelimelerin diğer programlama dillerindeki anahtar kelimelerden farkı nedir?
 • Python dilindeki anahtar kelimeler, Python diline özgüdür ve bu nedenle, Python kodlarına özgüdür.
 1. Python programlama dilinde, modüller ve paketler hangi amaçla kullanılır?
 • Python programlama dilinde, modüller ve paketler, programlama sürecinde, işlevleri ve sınıfları içeren bir dosya olarak kullanmak ve bu dosyaları bir araya getirerek daha büyük bir yapı oluşturmak için kullanılır.
 1. Hangi programlama dillerinde anahtar kelimeler kullanılır?
 • Hemen hemen tüm programlama dillerinde anahtar kelimeler kullanılır. Ancak, farklı programlama dillerinde farklı sayıda ve farklı anahtar kelimeler kullanılabilir.
Falseawaitelseimportpass
Nonebreakexceptinraise
Trueclassfinallyisreturn
andcontinueforlambdatry
asdeffromnonlocalwhile
assertdelglobalnotwith
asyncelififoryield
Python Anahtar Kelimeleri

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir